Shopio Weblog

Jak jsme pomohli zefektivnit zákaznickou péči několika obchodů pomocí SupportBoxu

V loňském roce 2020 velkému množství e-shopů vzrostl počet objednávek. V době covidu byly několikrát uzavřeny prodejny, zvýšil se online prodej a v souvislosti s tím vzrostl také počet dotazů a požadavků od zákazníků napříč všemi komunikačními kanály.

Z pohledu kvalitního technického řešení e-shopu není problém na takovou situaci rychle reagovat. Limity obvykle nastávají v rámci zpracování a vyřizování většího množství objednávek na straně zákaznické péče a podpory. Často tak dochází k situacím, kdy lidé na podpoře nestíhají odbavovat velké množství dotazů od zákazníků, některé e-maily a zprávy z chatu zůstanou delší bez odpovědi nebo je reakční doba až příliš dlouhá, na jeden e-mail zákazníkovi odpovídá více kolegů, nestačí se vyřizovat zmeškané hovory, nejsou jasně specifikovány role a kompetence pro delegování úkolů a zastupitelnost ve firmě, nefungují procesy pro měření a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity zákaznické péče, chybí automatizace, nejsou k dispozici statistiky a reporting apod.

Protože zákaznická péče a podpora hraje velmi důležitou roli nejen v procesu vyřizování objednávek, ale do značné míry ovlivňuje úspěch celého e-shopu a businessu, rozhodli jsme jednomu našemu zákazníkovi pomoct s řešením a zvýšením efektivity zákaznické péče. V rámci spolupráce jsme se domluvili s našim klientem, majitelem 2 společností Sport Hangar CZ s.r.o. a Motoobchod.cz s.r.o., který pod těmito společnostmi provozuje kamennou prodejnu v Praze, včetně e-shopů LyzeLyze.cz, LyzeLyze.sk (které běží na Shopiu) a Motoobchod.cz, Motoobchod.sk (na e-shopovém řešení od BSShopu).

Výběr vhodného řešení pro zákaznickou péči

Realita je taková, že při menším počtu objednávek si lidé na zákaznické péči obvykle vystačí s využitím klasického mailového klienta typu MS Outlook, obsluhy telefonu a chat konverzace na webu. V tomto případě není až tak obtížné vyřizovat komunikaci se zákazníky v několika nástrojích.

Pokud ale potřebujeme komunikovat přes další kanály (např. sociální sítě), zároveň vzrůstá množství objednávek, k tomu roste počet dotazů a požadavků od zákazníků, je vhodné využít helpdeskový nástroj, který spojuje informace z několika komunikačních kanálů do jednoho rozhraní.

Důvodem hledání nového řešení byla primárně spokojenost a důvěra zákazníků, protože právě spokojený zákazník je pro našeho klienta na prvním místě. Nástrojů pro správu zákaznické péče a podpory existuje celá řada, my jsme se rozhodli pro SupportBox.

SupportBox je helpdeskový nástroj pro komunikaci se zákazníky, který spojuje všechny komunikační kanály (e-mail, telefon, chat) do jednoho rozhraní. Nástroj je v češtině, za přijatelnou cenu, snadno ovladatelný, použitelný, uživatelsky přívětivý a SupportBox tým neustále pracuje na rozvoji jeho funkcionalit.

Porovnání s jinými nástroji jsme nedělali, rozhodovali jsme se především na základě referencí a jistý vliv měla také komunikace ze strany SupportBox týmu a jejich skvělý zákaznický support. Výběru určitě nelitujeme :).

Mapování procesů zákaznické péče

Nejprve jsme se chtěli zaměřit pouze na mapování procesů týkajících se zákaznické péče a podpory. V rámci úvodní analýzy a brainstormingu s klientem se však ukázalo, že potřebujeme zmapovat také související firemní procesy, abychom mohli jednotlivé práce na e-shopu celkově efektivněji řídit.

Dává nám smysl dívat se na procesy komplexně (zhora), protože se vzájemně prolínají a přímo nebo nepřímo ovlivňují. V návaznosti na zmapování firemních procesů jsme tak získali cenné podklady (výsledky analýz), které nám pomohly nejen pro zefektivnění zákaznické péče a v rámci procesu nasazení nástroje SupportBox, ale v budoucnu je chceme využít také pro optimalizaci dalších procesů a činností.

Díky komplexnímu zmapování firemních procesů jsme tak mohli odhalit slabá místa a ve výsledku jsme se s klientem společně domluvili na dlouhodobější spolupráci v oblasti optimalizace projektového a procesního řízení napříč dalšími odděleními ve firmě.

Co se týče mapování procesů souvisejících se zákaznickou péčí a podporou, řešili jsme především tyto otázky:

 • Jak aktuálně funguje zákaznický servis?
 • Jak je nastavena komunikace a spolupráce se zákazníkem?
 • Jaké jsou v rámci týmu vymezeny role a kompetence?
 • Na jakých kanálech nás může zákazník kontaktovat?
 • Jaké nástroje jsou aktuálně využívány pro komunikaci se zákazníkem?
 • Jak funguje záznam zpětné vazby a práce se zpětnou vazbou od zákazníků?
 • Na co se zákazníci nejčastěji ptají a jaké řeší problémy?
 • Jak jsou nastaveny procesy pro vyhodnocování kvality zákaznické péče a podpory, včetně jejich měřitelnosti?
 • Jsou k dispozici statistiky a reporty?
 • Jak fungují procesy v přímé návaznosti na dotazy od zákazníků ve vztahu ke konkrétnímu e-shopu (např. požadavky na reklamace, dotazy na výměnu zboží, vratky a storna, dotazy k produktům, dotazy k expedici zboží, dotazy k možnostem doprav a plateb apod.)?

Nasazení nového nástroje a přechod na SupportBox

Ideálně bychom chtěli (a doporučujeme) řešit implementaci a přechod na nový nástroj mimo sezónu, kdy je relativně klidné období a lidé ve firmě nejsou tolik vytížení. V případě našeho klienta jsme ale potřebovali SupportBox nasadit co nejdříve, aby i v době uzavřené prodejny mohl co nejvíce využít zimní sezónu, která byla v plném proudu.
Proces nasazení SupportBoxu a související činnosti jsme tedy realizovali tak, aby to klientův tým co nejméně zatížilo, mohl se primárně soustředit na vlastní business a co nejdříve využívat výhod nového nástroje.

Co se týče samotného procesu nasazení SupportBoxu, řešili jsme tyto činnosti:

 • Zorientovat se v nástroji SupportBox a zjistit, jaké všechny funkcionality nabízí.
 • Specifikovat uživatelská oprávnění (role a kompetence) v rámci týmu a pro obsluhu konkrétního kanálu (e-mail, chat, telefon).
 • Definovat procesy, pravidla a systém pro práci s konkrétním kanálem (e-mail, chat, telefon).
 • Provést nastavení SupportBoxu pro všechny kanály (e-mail, chat, telefon).
 • Vyřešit technické záležitosti např. v rámci nastavení pro odesílání zpráv.
 • Implementovat SupportBox chat.
 • Vypracovat manuál pro uživatele a správce nástroje SupportBox.
 • Nastavit systém pro sběr zpětné vazby a práci se zpětnou vazbou od uživatelů nástroje SupportBox.
 • Připravit časový harmonogram pro testování a spuštění nástroje do ostrého provozu.

Před samotným spuštěním SupportBoxu v ostrém provozu jsme nejprve všechny uživatele s nástrojem seznámili, dostali k dispozici manuál, měli prostor pro otestování a zaslání dotazů, včetně podnětů ke zlepšení z jejich strany. Díky tomu jsme předešli obavám a nejistotě z používání nového nástroje a ještě před jeho spuštěním jsme mohli doladit systém používání.

Testování a finální nastavení nám nezabralo příliš mnoho času, nástroj je „user friendly“ a uživatelé se v něm snadno a rychle zorientovali. V relativně krátkém čase jsme tak dokázali přejít z používání více různých nástrojů pro komunikaci se zákazníkem do jednoho rozhraní SupportBoxu se všemi e-shopy. Naše práce po přechodu do ostré verze a spuštění SupportBoxu neskončila, samozřejmě jsme po nasazení byli připraveni rychle a operativně řešit případné nejasnosti nebo chyby. S klientem zároveň nadále spolupracujeme v rámci optimalizace nastavení SupportBoxu a dalších zlepšení pro efektivnější řízení zákaznické péče a podpory.

Informace k technickému nastavení nástroje jsou přehledně popsány přímo na stránkách SupportBoxu. Ze strany Shopio jsme zajistili implementaci funkcionality Univerzální e-shop plugin, díky které mají operátoři zobrazeny informace o zákazníkovi a jeho objednávkách přímo u konkrétního ticketu (e-mailu, chatu, telefonu) a nemusí tak informace dohledávat v jiných nástrojích. V rámci postupné implementace jsme zároveň zajistili přechod z původně využívaného chat nástroje Zendesk na SupportBox chat.

Výsledek implementace a výhody SupportBoxu

SupportBox má řadu výhod a usnadnil nám práci v mnoha směrech. Nejdůležitější výhody pro nás a našeho klienta jsou:

 • Sjednocení a zpřehlednění komunikace se zákazníkem:
  • Dříve bylo nezbytné obsluhovat několik komunikačních kanálů, kterými chodily zprávy od zákazníků. Nyní vyřizujeme většinu komunikací z jednoho nástroje. Díky tomu máme přehled o tom, kdo, kdy, jak a na jakém kanálu řeší konkrétní požadavek, v jakém stavu požadavek je a které požadavky zbývá ještě vyřešit.
  • V SupportBoxu jsme nastavili notifikace. Nová zpráva od zákazníka nám už neuteče, reagujeme tedy rychleji.
 • Uživatelská oprávnění a zastupitelnost:
  • Specifikovali jsme role a kompetence jednotlivých kolegů. Nyní již každý člen týmu přesně ví, jaké činnosti má aktuálně na starost a ke kterému kanálu má v SupportBoxu přístup.
  • Zároveň máme lépe vyřešenou zastupitelnost pro případ, kdy některý z kolegů není k dispozici nebo nezná odpověď na dotaz od zákazníka. V tomto případě lze ticket s požadavkem snadno přepnout k vyřízení na jiného kolegu.
  • Také to umožní případné rychlejší rozšiřování podpory, pokud bude zapotřebí.
 • Automatizace
  • Nastavili jsme systém pro třídění emailů a pravidla pro filtraci zpráv. To nám umožňuje zprávy (tickety) snadno přiřadit konkrétnímu řešiteli, přesunout do složky, e-mail označit štítkem, nastavit stav a požadavky tak rychleji a efektivněji vyřešit.
  • V rámci automatizace nám práci zjednodušily také šablony zpráv, díky kterým jsme urychlili odbavení požadavku a také sjednotili komunikaci směrem k zákazníkovi.
 • Snadná spolupráce mezi operátory
  • Pro přehlednější komunikaci mezi operátory využíváme poznámky, které zákazník nevidí. Díky tomu jsme schopni předávat informace v týmu rychle, efektivně a bez nutnosti přeposílání e-mailů.
  • U každého ticketu vidíme všechny změny. Máme přehled o stavu ticketu, víme kdo je řešitel, jaká zde byla historie komunikace, kdo a kam ticket přesunul, jaké pravidlo bylo aplikováno. V případě potřeby urgentního řešení můžeme k ticketu přiřadit prioritu.
  • Pokud ještě nebyl konkrétní ticket vyřešen, zůstane ve schránce a vidíme, že je třeba jej vyřešit. Nedojde tak k situaci, kdy na e-mail nikdo nereaguje a zůstane bez odpovědi.
  • Velmi šikovné je v SupportBoxu také upozornění, které se zobrazí v případě, kdy jeden požadavek řeší více operátorů. Na konkrétní e-mail (dotaz od zákazníka) již neodpovídá více lidí najednou.
 • Možnosti integrace s nástroji třetích stran
  • Využíváme napojení na Univerzální e-shop plugin. Díky tomu máme zobrazeny informace o zákazníkovi a jeho objednávkách přímo u konkrétního ticketu (e-mailu, chatu, telefonu) a nemusíme informace dohledávat v jiných nástrojích.
 • Statistiky a vyhodnocování
  • Další užitečnou funkcí Supportboxu jsou statistiky. Díky nim máme přehled nad vytížením zákaznické péče, což nám umožňuje lépe plánovat kapacity jednotlivých operátorů. Zároveň máme k dispozici data, která nám mohou pomoct při rozhodování např. v rámci business aktivit.

Poděkování

Velké poděkování patří všem členům týmu Lyzelyze.cz a Motoobchod.cz za jejich obrovské nasazení, milou spolupráci a přátelskou komunikaci. Zejména pak majiteli Tomáši Miřátskému za důvěru, pozitivní přístup a otevřenost ke změnám. Díky perfektní spolupráci jsme mohli SupportBox úspěšně nasadit během hlavní sezóny a Tomášův tým tak mohl využívat výhod nástroje téměř okamžitě po jeho spuštění.

Děkujeme také SupportBox týmu. Před samotným navázáním spolupráce jsme očekávali, že u služby pro správu zákaznické péče bude jejich podpora dobrá. Nicméně zákaznická péče a podpora týmu SupportBoxu je skvělá ve všech směrech. K dispozici mají řadu podkladů, které nám určitě pomohly a usnadnily implementaci. Využili jsme např. online nápovědu na webu, příručku pro správce, užitečné články na blogu, včetně tipů zaslaných v rámci mailingu apod. Zároveň skvěle pracují se zpětnou vazbou, resp. berou v potaz feedback od uživatelů, jsou otevřeni podnětům pro rozvoj a optimalizaci, na dotazy reagují rychle a vždy se snaží najít řešení. Kdykoli jsme potřebovali konzultaci, byl nám k dispozici Vítek Matějka, který nám věnoval opravdu hodně času, s nasazením nástroje velmi pomohl a mohli jsme se na něj vždycky spolehnout. Také Vítkovi patří naše poděkování.

Co říct na závěr?

Věnujte zákaznické péči prostor, zjednodušte práci kolegům, sbírejte zpětnou vazbu, naslouchejte vašim zákazníkům a vyhodnocujte. Díky kvalitní a efektivní zákaznické péči můžete získat silnou konkurenční výhodu a zlepšit tak růst vašeho podnikání. Zkrátka, když mají operátoři zákaznické péče moc, usnadněte jim práci a nasaďte SupportBox nebo obdobný nástroj. Uvidíte, že se vám to vyplatí a vaši zákazníci se k vám budou rádi vracet. A také se vám určitě v rámci zlepšování zákaznické péče podaří vylepšit i další procesy.

Pokud s nasazením SupportBoxu budete chtít pomoci, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

Shopio 2.7 – lepší výkon a efektivnější správa v době (post)Covidové

Léto se blíží, dokonce je to poznat i na venkovních teplotách, a to je čas, kdy tradičně přicházíme s novou verzí Shopia. 

Před rokem jsme si naivně mysleli, že koronavirovou krizi máme šťastně za sebou. Bohužel, opak byl pravdou a minulých 12 měsíců bylo pro všechny z nás dost náročných. Ačkoli světová ekonomika dostala pořádnou ránu, e-commerce díky epidemiologickým omezením rostl, často ale velmi hektickým, až nezdravým tempem. 

E-shopy, které běží na Shopiu, tento růst ale ustály a z toho máme velkou radost. Jeden z našich největších e-shopů, 4camping, obhájil a dokonce rozšířil své trofeje v soutěži Shop roku. Na to jsme obzvláště hrdí a 4campingu moc gratulujeme.

S ohledem na růst našich e-shopů jsme se v aktuální verzi soustředili hlavně na úpravy, které zefektivní správu shopu a také jeho výkon při větší návštěvnosti. 

Pokud vás zajímají podrobnosti, pokračujte níže…

Rychlejší vyhledávání a filtrování

Zrychlit parametrické filtrování, načítání produktů v kategorii, našeptávač a vyhledávání na e-shopu dokážeme pomocí technologie Elasticsearch. Není to pro nás žádná novinka, pro některé Shopio e-shopy používáme Elastic už řadu let, ale tam se jedná o klientskou úpravu na míru. Nyní máme základ, který jde rozšířit a spustit poměrně jednoduše na jakémkoli Shopio e-shopu. Ocení to hlavně ty obchody, které mají velké množství produktů a větší návštěvnost.

Podpora CDN

Využitím CDN (Content delivery network) dokážeme zrychlit načítání statického obsahu (obrázky, styly apod.), a tedy i celého e-shopu. CDN je přínosem nejen pro tuzemské zákazníky, ale i pro e-shopy se zahraniční návštěvností, protože námi doporučovaná CDN77 má svá datacentra po celém světě a načítání tedy bude všude stejně rychlé.

Marketing

 • Připravili jsme modul pro cenové hladiny, který umožní nastavování procentuálních slev či individuálních cen pro různé skupiny zákazníků. Může sloužit jako základ systému pro věrné zákazníky a nebo jako nástroj pro B2B.
 • Vyslyšeli jsme vaše prosby po možnosti vyloučit vybrané produkty ze slev. Nyní budete mít možnost produkty s menší marží nebo např. už zlevněné produkty vyloučit ze slev daných slevovým kupónem nebo slevou z výše objednávky.
 • Z automaticky generovaných slevových kupónů jsme vyloučili vizuálně zaměnitelné znaky (I, 0, O). Tím snížíme možnost chyby při zadávání takových kódů.
 • Přidali jsme možnost omezení nabízených platebních metod na základě hodnoty objednávky.
 • Sjednotili jsme měřící kód pro Sklik.cz se zboží.cz (konverze z objednávek se párují mezi sklikem a zboží.cz, pokud používáte současně měření konverzí zboží.cz).
 • Připravili jsme nový dostupnostní Heureka feed, který obsahuje počet kusů.
 • Přidali jsme generátor produktových nabídek pro zbožové vyhledávače, který umožní skládat PRODUCTNAME tak, aby vyhovoval konkrétnímu vyhledávači.

Efektivnější správa

 • Parametr barva jsme udělali jako systémový s možností výběru barvy, která se bude zobrazovat v šabloně (pokud to umožňuje). Přidali jsme i další parametr “Převládající barva”, který zajistí použitelné filtrování produktů zejména v sortimentu, kde hraje barva zásadní roli při výběru.
 • Do statistiky objednávek jsme doplnili meziroční srovnání.
 • Doplnili jsme možnost používat interní název pro stav objednávky, dopravu, platbu a dostupnost produktů. Vašim zákazníkům tak můžete ukazovat marketingově lákavé texty, v administraci naopak mít doplňující informace, které vám umožní lépe spravovat vaše objednávky.
 • Cílové stránky: Do přehledu doplněn počet aktivně zaškrtnutých důležitých parametrů.
 • Přidali jsme možnost změnit pobočku v objednávce u doprav s výdejními místy.
 • Doplnili jsme volitelný oddělovač desetinných míst (tečka/čárka) pro CSV exporty.
 • Administrace produktů
  • Možnost filtrovat produkty podle času jejich vytvoření a aktualizace
  • Možnost filtrovat produkty s nastaveným nebo nenastaveným parametrem
  • Hromadná akce pro nastavení parametrů k produktům
  • Přiřazení kategorie k produktu automaticky nastaví i nadřazené kategorie
  • Filtr pro kód v administraci katalogu funguje nově i pro kódy varianty a zároveň pro EANy produktů a variant.
 • Doplnili jsme vyhledávání do překladů šablony.

Nové moduly + úpravy stávajících modulů

 • Modul Balíkovna České pošty
 • Modul pro napojení mailingu přes službu Mailkit
 • Modul pro párování plateb s FIO bankou
 • ThePay – podpora pro datové API. Aktualizace stavu zaplacení bez přesměrování zákazníka do e-shopu.
 • GP WebPay – podpora ADDINFO/PSD2

Podpora prodeje

 • Výchozí varianta produktu se nastavuje na základě nejlepší dostupnosti
 • Výdejní místo Uloženky, Zásilkovny a DPD bude předvyplněno z předchozí objednávky u přihlášeného zákazníka
 • Úprava mobilního menu – rychlé rozbalování podkategorií
 • Zásilkovna: Podpora pro widget v6 a externí výdejní místa

Technikálie

 • V 2.7 v omezené míře stále podporujeme prohlížeč IE11 a starší verze Edge, ale jejich uživatelům zobrazujeme upozornění. V příští verzi už tyto prohlížeče podporovat nebudeme.
 • Shopio ve verzi 2.7 poběží na PHP 8.
 • S novou verzí přecházíme na S3-compatible storage.

Nová verze se během pár dní objeví na našem demu.

Pokud budete mít ohledně nové verze jakékoli dotazy, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Nová verze Shopio 2.6

V průběhu celorepublikové karantény se ukázala důležitost e-commerce. Každého koronavirová krize ovlivnila jinak, ale ty firmy, které se nespoléhaly jen na kamenné obchody, měly možnost část svých obchodů přesunout do online světa a zmírnit tak dopad tohoto celosvětového “zatažení za brzdu”.

Karanténní opatření se u nás naštěstí pomalu rozvolňují a všichni doufáme, že už se koronavirová krize nevrátí. Od pondělka mohou děti do škol, můžeme si zajít do restaurace, můžeme si zarezervovat ubytování. K dobrým zprávám přidáme ještě jednu – přichází nová verze Shopia, která vám opět trochu více usnadní obchodování v online světě.

Jak? To se dočtete níže.

Nové funkce

Administrace

První věc, které si naši klienti přihlášení všimnou, jsou upravené statistiky vašeho e-shopu na úvodní stránce administrace.

Vylepšili jsme hromadné akce, aby je bylo možné spouštět nad všemi vyfiltrovanými položkami (bez nutnosti stránkovat). Hromadné akce navíc zachovají nastavené filtry. Dále jsme upravili hromadné akce pro přidání a odebrání produktových kategorií.

V administraci jsme také umožnili filtrování produktů podle parametrů.

Varianty

Inovovali jsme produktové varianty tak, aby každá varianta měla sémantické URL místo původního číselného hashtagu. URL se sestaví z názvu produktu a názvu varianty, tzn. hodnoty přiřazených parametrů. Původní URL zůstávají samozřejmě nadále funkční a budou přesměrována na nová URL.

Zobrazování produktů podle dostupnosti

Na základě připomínek jsme se rozhodli zjednodušit správu zobrazování produktů na e-shopu.

U každé dostupnosti lze tak nově určit, zda-li se má produkt s touto dostupností zobrazovat na e-shopu a zda-li je možné ho vložit do košíku.

Díky tomu je možné pro konkrétní dostupnost (např. vyprodáno) nastavit, že se produkty s touto dostupností nebudou na e-shopu vůbec zobrazovat a nebude možné je vložit do košíku. Jakmile bude produkt opět naskladněn, tak se začne automaticky zobrazovat a prodávat.

Chování je možné nastavit také tak, že se např. dočasně nedostupné produkty budou zobrazovat na e-shopu v kategorii a ve vyhledávání, ale nebude možné je zakoupit. Stejně tak je možné zobrazit u produktu i varianty, které nelze zakoupit, protože jsou např. dočasně nedostupné.

Pro skrytí produktů lze samozřejmě nadále používat funkci archivace jako doposud.

Informace o používání cookies

Tuto funkci jsme obnovili a zákazníkům tak lze opět volitelně zobrazit trochu iritující, ale dobře známou spodní lištu, která je informuje o skutečnosti, že e-shop pro svou práci potřebuje cookies.

Mírnější verze GDPR souhlasu

Je možné nastavit, jestli musí zákazníci v objednávce a při registraci aktivně souhlasit s obchodními podmínkami a zpracováním osobních údajů pro pokračování nebo se jim zobrazí informační text s odkazy na obchodní podmínky a stránku o zpracování osobních údajů.

Nové moduly

Slevové kupóny na dopravu zdarma

Nyní jde u každého kupónu nastavit, zda-li zákazník bude mít při uplatnění kupónu dopravu zdarma. Chování lze nastavit také pro platbu (např. pro dobírku zdarma). Kupón na dopravu zdarma je možné nadále kombinovat s klasickou slevou na produkty. A stejně tak jde kupón omezit podle výše objednávky nebo na produkty z vybraných kategorií nebo od vybraných výrobců. To dává prostor pro vymýšlení kreativních marketingových akcí.

Validace e-mailové schránky

Tato funkce pomůže zákazníkům spolehlivěji kontrolovat překlepy v e-mailových adresách, protože se rovnou snaží zkontrolovat, zda-li e-mailová schránka existuje. Tzn. odhalí nejen např. překlep v doméně jako třeba @seynam.cz ale také překlepy v názvu schránky jako je honza.novk@seznam.cz. Pokud se kontrola schránky nepodaří, zákazník je na tuto skutečnost upozorněn, ale má stále možnost objednávku dokončit.

Podle našich odhadů až 2% zákazníků udělá překlep ve svojí e-mailové adrese. Kvůli tomu pak vznikají na e-shopu problémy s komunikací se zákazníkem a zbytečné stornování objednávek. Tato funkce pak pomůže podíl problematických objednávek snížit.

Pop-up okno pro sběr e-mailových adres

Pop-up okno se zobrazí v případě, kdy zákazník odjede myší ze stránky (my předpokládáme, že rozhodne okno s e-shopem zavřít). Pomocí něj se snažíme zákazníka přesvědčit k akci a kromě přihlášení k newsletteru mu můžeme nabídnout třeba zaslání jednorázového slevového kupónu na 1. nákup, díky čemuž s ním prodejce zůstane v kontaktu.

Vylepšení SEO parametrů pro “štítky”

Štítky umožní seskupit více produktů podle společného štítku a zobrazit je tak na stránce společně, podobně jako třeba kategorie nebo výrobce. V základní verzi e-shopu podobná funkce již byla, ale díky novému modulu lze pro každý štítek nastavit vlastní texty a URL a díky tomu můžete pomocí štítků snadno vytvořit další cílové stránky.

Enhanced Ecommerce

Připravili jsme výchozí implementaci Enhanced Ecommerce podle dokumentace Google: https://developers.google.com/tag-manager/enhanced-ecommerce. Tento modul ušetří velké množství práce s klientskými úpravami Google Tag Manageru, protože poslouží jako základ pro další rozšiřování měření podle vašich přání.

Jednodušší formu Google Analytiky zajistí měření pomocí GTAG.js.

Reporty

Modul reporty pomáhá lépe zjišťovat problémy v nastavení produktů. Zaměřili jsme se na problémy se srovnávači zboží. Nově je tak možné reportovat produkty s obrázkem v nízkém rozlišení a produkty bez vyplněné kategorie Heureka.cz, Zboží.cz nebo Google Nákupy, kde je přiřazení kategorie potřeba pro správné spárování produktu.

Obrázky u článků a kategorií

Kromě loga výrobců je nyní možné nahrávat obrázky ke kategoriím a článkům.

Nové funkce v modulech

Zásilkovna

U Zásilkovny nově podporujeme volitelně výběr pobočky pomocí standardizovaného widgetu, který zákazníci mohou znát z jiných e-shopových řešení. Výběr pobočky pro ně může být snazší. Také jsme přidali nový modul Zásilkovna SK, aby bylo možné založit dvě nezávislé dopravy s různou cenou pro ČR a Slovensko, popř. další země, kam Zásilkovna expeduje.

Cílové stránky

Cílové stránky umožňují nadefinovat vlastní texty pro různé výpisy produktů podle kombinace kategorií, výrobců a parametrů. Nově lze pro cílovou stránku sami definovat unikátní URL pro vaše kampaně a určit, jaké produkty budou na stránce zobrazeny. Upravili jsme také administraci cílových stránek.

Rychlost

Na rychlosti načítání stránek pracujeme kontinuálně. Tentokrát jsme se zaměřili na co nejefektivnější načítání měřících kódů třetích stran. U nich je často problém v tom, že neberou ohled na rychlost načítání stránky. Web je pak přehlcen měřícími nástroji, které pak načítání stránek zbytečně zpomalují. Zachovali tedy jejich optimální fungování, ale zároveň zajistili, aby jejich načítání pokud možno nebrzdilo vykreslování stránek. Současně jsme přepracovali načítání našich skriptů tak, aby se načítaly jen v situacích, kdy jsou skutečně potřeba.

Odebrali jsme také podporu pro historické prohlížeče Internet Explorer 6-9, díky tomu bylo možné odebrat některé knihovny a snížit tak objem přenášených dat a dále tak zrychlit načítání stránek.

Další novinky v bodech

 • U bannerů je možné nastavit zobrazení a skrytí bannerů s přesností na minuty.
 • Podpora nového měření sklik.cz v rámci modulu Sklik.
 • Statistiky objednávek je možné filtrovat podle dopravy a platby.
 • Pohoda – podporujeme export objednávek v zahraniční měně.
 • Košík – zbývající částka do dárku zdarma nebo dopravy zdarma se zobrazuje v košíku vždy.
 • U faktur je možné nastavit volitelně text pro zápis v obchodním rejstříku.
 • U měření konverzí Zboží.cz je možnost vypnout zasílání dotazníku.
 • Možnost přičíst skladové zásoby zpět na sklad při stornování objednávky.
 • Slevu z výše objednávky je možné nastavit rozdílně pro různé měny.
 • U parametrů lze nově rozlišit mezi tím, zda-li má být určen pro parametrické filtrování a zda-li se má zobrazit ve výpisu v kategorii.
 • Košíky přihlášených zákazníků mají neomezenou platnost a nebudou tak nikdy smazány.
 • Nastavení filtrů v kategorii ovlivňuje fotografii produktu ve výpisu. Zobrazuje se obrázek nejlevnější varianty, která odpovídá filtrům. V praxi to bude krásně vidět hlavně při filtrování podle barvy produktů.
 • Vylepšili jsme zabezpečení pro ukládání hesel – použili algoritmus ARGON2.
 • Same-site cookie nově nastaveno na strict.
 • Zavedli jsme hlavní kategorii u produktu jako povinnou.
 • Umožnili jsme překlad chybových stránek (404, 500) přímo z administrace.

Většinu z výše popsaných novinek si můžete prohlédnout na našem ukázkovém e-shopu, kde nová verze už běží.

Pokud budete mít ohledně nové verze jakékoli dotazy, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Nadále zvyšujeme bezpečnost Shopio e-shopů

V rámci nové verze Shopia 2.5 jsme zapracovali také na implementaci dalších bezpečnostních opatření, které pomáhají chránit naše klienty a jejich zákazníky. Níže popisujeme konkrétní smysl a přínos těchto opatření. Upozorňujeme, že text je trochu více technický, než jiné články na našem blogu, ale v tomto případě to jinak nejde :)

V uplynulých dnech jsme na naše cloudové prostředí nasadili další dvě HTTP bezpečnostní hlavičky – Referrer-Policy a Strict-Transport-Security. Do verze 2.5 jsme pak přidali i implementaci standardu Subresource Integrity.

Aktuálně tedy Shopio podporuje následující HTTP bezpečnostní hlavičky:

 • Strict-Transport-Security – nové
 • Referrer-Policy – nové
 • X-Content-Type-Options
 • X-Frame-Options
 • X-Xss-Protection

E-shopy, které běží na našem cloudovém prostředí tak dosáhnou na hodnocení A na webu https://securityheaders.com/, který hodnotí HTTP bezpečnostní hlavičky, a A+ na webu https://www.ssllabs.com/ssltest/, který hodnotí nastavení HTTPS.

Hodnocení demo.shopio.cz na securityheaders.com
Hodnocení demo.shopio.cz na securityheaders.com
Hodnocení demo.shopio.cz na ssllabs.com
Hodnocení demo.shopio.cz na ssllabs.com

HTTP Strict Transport Security

HTTP hlavička Strict-Transport-Security říká prohlížeči, aby pro danou doménu vždycky použil zabezpečený protokol HTTPS, který už v dnešní době používají všechny aktuální e-shopy, běžící na Shopiu. Prohlížeč si toto nastavení pamatuje (aktuálně 1 rok) a neumožní načtení stránky z dané domény na HTTP protokolu např. v případě útoku „man-in-the-middle“. Pomocí této hlavičky je možné vyžádat i zařazení na tzv. preload list, tedy seznam domén, které používají výhradně HTTPS protokol a který je integrován do prohlížečů. Je-li doména na tomto seznamu, prohlížeč neumožní její načtení na nezabezpečeném HTTP protokolu, aniž by návštěvník někdy v minulosti daný e-shop navštívil. Zařazení domén na tento seznam, ale nemůžeme zapnout všem, protože nutnou podmínkou je fungování všech subdomén (tedy i těch, kde neběží e-shop) na zabezpečeném protokolu HTTPS.

Referrer-Policy

Nastavení Referrer-Policy na hodnotu strict-origin-when-cross-origin zajišťuje, že se při kliknutí na odkaz, který vede mimo váš e-shop, odkazovaná stránka nedozví, odkud přesně návštěvník přichází. V případě, že cílová stránka běží na HTTPS protokolu, což je dnes již běžné, dostane informaci o doméně, ze které návštěvník přichází, tedy bude vědět, že návštěvník přichází odněkud z vašeho e-shopu. Běží-li na nezabezpečeném HTTP protokolu, nedozví se vůbec nic, stejně tak ani nikdo po cestě. Toto nastavení funguje nezávisle na atributech odkazu.

Pro názornost uvedeme příklad:

Na stránce https://demo.shopio.cz/p/tyn-96-usb-solarni-nabijecka/ je odkaz na https://www.bootiq.io/. Když návštěvník na odkaz klikne, stránka https://www.bootiq.io/ dostane informaci, že návštěvník přichází ze stránky https://demo.shopio.cz, ale už neví, ze které stránky přesně. Dále je zde odkaz http://www.usbgeek.com/prod_detail.php?prod_id=0195, když na něj návštěvník klikne, odkazovaná stránka se nedozví, odkud návštěvník přichází, protože běží na nezabezpečeném protokolu HTTP. Pokud návštěvník přejde na jinou stránku e-shopu např. https://demo.shopio.cz/c/usb-zarizeni/, dozví se odkazovaná stránka úplnou adresu stránky, ze které návštěvník přichází.

Subresource Integrity

Subresource Integrity je standard, který umožňuje zabezpečit javascriptové knihovny, které se načítají z CDN sítí, proti neoprávněným změnám, které by mohly v případě napadení umožnit útočníkům přístup k prohlížeči a obsahu stránky. Nutnou podmínkou je, aby CDN síť měla korektně nastavenou Access-Control-Allow-Origin HTTP hlavičku (CORS). Zabezpečení pak funguje jednoduše, vygeneruje se otisk souboru knihovny, který se vloží do stránky, a prohlížeč při načtení kontroluje, zda-li se uvedený otisk shoduje s otiskem stahovaného souboru. Pokud by se otisky souborů lišily, prohlížeč stahovanou knihovnu ignoruje.

Více informací o bezpečnostní hlavičkách najdete např. na https://infosec.mozilla.org/guidelines/web_security.html nebo česky na https://securityheaders.cz/.

Pokud byste ohledně těchto bezpečnostních opatření potřebovali cokoli upřesnit, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Narozeninová verze Shopio 2.5

Shopiu je dnes 11 let. Podle jednoho astrologicko-numerologického článku, je “jedenáctý krok spojen s inovací a reorganizací dosavadních vztahů se zaměřením na budoucí cyklus…“. A to sedí. Na jedenáctý rok Shopia máme velké plány. O nich ale dnes psát nechceme. Dnes vám chceme sdělit, jak se Shopio proměnilo během svého desátého roku. I když jsme intenzivně pracovali na klientských e-shopech, nezanedbávali jsme ani vývoj nové verze, kterou vypouštíme do světa právě dnes, jako narozeninový dárek. Co vás ve 2.5 tedy čeká?

Rychlost

 • Zaměřili jsme se na rychlost odezvy u vyhledávání a výpisu produktů (parametrické filtrování nebo běžný výpis kategorie). Změnu nejvíce pocítí hlavně e-shopy s větším množstvím produktů v katalogu.
 • Šetříme data a zvyšujeme rychlost načtení stránky zejména na mobilních zařízeních. Obrázky načítáme dynamicky ve velikostech, které vyžaduje rozlišení zařízení.

Úpravy nákupního procesu

U nákupního procesu jsme se zaměřili na práci s dostupností produktů a také zjednodušení uživatelské cesty k dokončení objednávky.

 • Často žádané modální okno s informací o vložení produktu do košíku a souvisejícími produkty jsme předělali na modul. Jeho pořízení bude tedy pouze záležitostí aktivace a případného doladění, aby lépe zapadnul do šablony.
 • Výběr poboček Zásilkovny a Uloženky je nyní zobrazen formou našeptávače, díky tomu je načtení stránky košíku rychlejší.
 • V situaci, kdy je k dispozici pouze jedna platební metoda, je vybrána rovnou.
 • Pokud e-shop neumožňuje výběr země (např. doručuje pouze v ČR) je výběr země v košíku v kroku s dopravou skrytý.
 • Vložení produktu do košíku lze nyní plošně omezit pomocí dostupnosti. Např. můžete zakázat nákup produktů / variant, které jsou vyprodané, ale pořád je možné tyto produkty a varianty zobrazovat na stránce.
 • V situaci, kdy dojde k odebrání dárku např. vlivem odebrání produktu z objednávky, je zákazníkovi zobrazena informační hláška.
 • V košíku zobrazujeme i zbývající částku, kdy zákazník bude mít možnost získat dárek zdarma.
 • U objednávky nově zobrazujeme výši slevy produktu, která platila v okamžiku vložení produktu do košíku.
 • Zákazník má v detailu objednávky možnost stáhnout fakturu, pokud již byla vygenerována administrátorem.

Propracované parametrické filtrování

Vylepšili jsme i chování parametrického filtrování tak, aby zohlednilo filtr na varianty skladem podle hledaných parametrů. U e-shopů, které pracují s např. velikostmi produktů a nemají vše skladem, to bude poměrně velká výhoda oproti konkurenci. Na tuto úpravu jsme obzvláště pyšní :)

Úpravy vzhledu

 • Rozšířili jsme standardní šířku stránky tak, aby na velkých displejích zobrazovala o jeden produkt na řádku více.
 • Na mobilních zařízeních s velkým rozlišením zobrazujeme dva produkty na řádku.

Zobrazení produktů

 • Upravili jsme výchozí vzhled kategorie tak, aby řazení produktů bylo přepínatelné pomocí záložek.
 • Nově je možné nastavit i vlastní název kategorie pro drobečkovou navigaci. Formou modulu je možné ke kategorii nebo výrobci připojit i vlastní obrázek, který se bude na stránce zobrazovat a bude indexován vyhledávači.
 • Chování zobrazení produktů je nyní možné plošně omezit pomocí dostupnosti. To znamená, že můžete např. automaticky zabránit nákupu všech produktů, co nejsou skladem.

Vylepšení práce se zbožovými vyhledávači a měření konverzí

 • Shopio podporuje nastavení ceny dopravy pro feed Zboží.cz podobně jako Heureka. Ve feedu Zboží podporujeme i zobrazení případného dárku nebo délky záruky, je-li nastavena.
 • Podporujeme také plné (nyní standardní) měření konverzí Zboží.cz, které zákazníkům rozesílá dotazník s hodnocením e-shopu (pokud zákazník udělí na e-shopu souhlas)
 • U produktů umožňujeme nastavit výrobce, který se ve feedu automaticky doplní, i když není u produktu nastaven. To je užitečné v situaci, kdy e-shop prodává vlastní produkty bez výrobce, např. šperky.
 • Nově je také možné vyřadit z exportu do vyhledávačů produkty a varianty s určitou dostupností, např. nedostupné produkty nebo produkty s dlouhou dobou dodání a tím ušetřit za PPC.

Práce s e-maily

 • Přepracovali jsme vzhled e-mailu pro shrnutí objednávky, aby byl responsivní a zobrazoval se přehledně i na mobilních zařízeních.
 • Pokud shop používá vlastní SMTP server a dojde k jeho výpadku, nedojde ke ztrátě odeslaných e-mailů, ale e-maily se odešlou hned jak začne SMTP server fungovat.

Úpravy administrace

 • V administraci jsme se zaměřili na funkce, které usnadní práci s větším e-shopům. Např. našeptávání v situaci, kdy je potřeba vybrat kategorii či výrobce u produktu, vouchery u objednávky atp. Tyto úpravy měly pozitivní vliv i na zrychlení administrace.
 • Hromadnou akci na produkty je nyní možné provést na všechny produkty odpovídající vybranému filtru. Nikoliv jen ty, které jsou zobrazeny na stránce.
 • Hromadná akce na přecenění umožní plošně nastavit slevu (např. 10%) na produkty nebo jen na varianty s určitou dostupností, např. skladem. Tím dojde k úpravě doporučené ceny. Případně tuto slevu zase zrušit.
 • Přiřadit související a alternativní produkty lze nyní pomocí hromadné akce.

Slevové kupóny

 • Přidali jsme možnost v rámci modulu omezit použití kupónu jen na určité výrobce nebo kategorie nebo na produkty s určitou dostupností.
 • Platnost kupónu je nyní možné nastavit i s přesností na minuty a zároveň je možné nastavit i čas, od kdy začne kupón platit. Tzn. kampaň si tak můžete naplánovat v předstihu. Stejně tak je možné vytvořit slevové kupóny bez časového omezení.

Pokročilé statistiky

 • Umožňujeme výpis nejprodávanějších produktů a tyto produkty dále filtrovat podle času objednávky, výrobce a kategorie.
 • Statistiky objednávek je možné dále filtrovat podle dopravy.

Články

 • Připravili jsme modul, pomocí kterého je články možné zařadit do více rubrik a filtrovat články podle rubrik.
 • U článku je možnost nastavení automatického skrytí / zobrazení článku na konkrétní datum a čas. Náhled nepublikovaného článku je možné prohlédnout administrátorem.

Bezpečnost

Zapracovali jsme také na implementaci dalších bezpečnostních opatření, které pomáhají chránit naše klienty a jejich zákazníky. Více o nich se rozepisujeme v samostatném, trochu více technickém, článku.

Další zajímavé funkce

 • Vylepšili jsme podporu mikroformátů.
 • Dárky je možné omezit podle kategorie a výrobce produktů v košíku.
 • K bannerům jsme přidali možnost nastavit je pro stránku výrobce nebo cílové stránky pro kombinaci kategorie / výrobce.
 • V administraci objednávek je možné filtrovat podle více způsobů doprav a více platebních metod současně.
 • Připravili jsme modul Produkty pro dospělé, který u vybraných produktů vynutí odsouhlasení plnoletosti před nákupem.
 • Kvůli novele zákona o DPH jsme zrušili DPH koeficient při počítání základu daně.

Na závěr to nejdůležitější: Shopio podporuje kódování utf8mb4 a díky tomu je možné do textu vkládat emoji 😉

Všechny změny si můžete prohlédnout na našem ukázkovém e-shopu, kde nová verze už běží. Postupně se bude objevovat i na e-shopech našich klientů.

Přejeme vám pěkné léto (ode dneška i astronomické) a pokud si myslíte, že by Shopio mohlo řešit potřeby vašeho online obchodování, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Shopio 2.4 je “GDPR ready”

Rok se sešel s rokem a my tu máme další verzi Shopia (Shopio 2.4). Hlavním tématem této verze je GDPR modul, který by měl vyřešit technické otázky týkající se fungování vašich e-shopů.

GDPR

GDPR modul je třeba nejdříve nastavit a aktivovat. Jakmile to uděláte, u každého formuláře, který obsahuje osobní data (těmi je například i e-mailová adresa) uvidí vaši návštěvníci hlášku s checkboxem, která odkazuje na stránku popisující zpracování osobních údajů vaším e-shopem.

Každý uživatel, který chce odeslat objednávku, komentář, zprávu do kontaktního formuláře, hlídacího psa, který se chce registrovat či přihlásit ke zpravodaji tedy musí odsouhlasit zpracování svých osobních údajů. V objednávce to při vyplňování zákaznických údajů vypadá přibližně takto:

Pokud máte aktivní moduly Heureka – Ověřeno zákazníky nebo Zboží.cz hodnocení nákupů, je v objednávce navíc automaticky zaškrtnuté pole pro souhlas s hodnocením nákupu. V případě, že ho váš zákazník odškrtne, nebude mu zaslán dotazník spokojenosti.

V administraci jsme pak dodělali přehled všech údajů, které o daném uživateli evidujeme. Najdete ho ve složce Zákazníci / GDPR. Vyhledáváme v něm podle e-mailové adresy, což je jedinečný identifikátor (narozdíl od jména a příjmení). Tento přehled vám umožní splnit práva zákazníka dle GDPR a to:

 • Zákazník má právo vědět, co o něm evidujete.
  To zajistí export přehledu do PDF, které můžete zákazníkovi zaslat.
 • Má právo být zapomenut – tedy na jeho žádost smazat vše navíc, co nemusíte ukládat z důvodu dalších zákonů (reklamace apod.).
  Zde mažeme vše, co není třeba z důvodu evidence objednávek udržovat. U objednávek pouze evidujeme datum a čas požadavku na vymazání a skrýváme osobní údaje v zákaznické sekci.
 • Má právo na přenositelnost svých osobních údajů – může požádat o přenos svých údajů někomu dalšímu.
  Toto řešíme tak, že do strojově čitelného formátu XML exportujeme kontaktní údaje, adresy a objednávky.

Přestože je nyní o GDPR slyšet téměř všude, jedná se vlastně jen dílčí úpravu nové verze Shopia. Změn je v nové verzi daleko více.

Nové moduly

Připravili jsme si pro vás několik nových modulů:

 • Modul pro počítání celkového zisku objednávek a rabatu – toto je velmi užitečná funkce, která vám v přehledu objednávek a ve statistikách umožní kromě obratů vidět i zisky. Pro správnou funkci je nutné do e-shopu doplnit nákupní ceny. Ty se dají přenášet automaticky pokud je váš e-shop napojen např. na Pohodu.
 • Platební metodu Twisto, která vašim klientům umožní nákupy, i když v tu chvíli nemají dostatek peněz na účtě.
 • Modul doprava podle váhy vám nastavit různou cenu za dopravu podle váhy v košíku
 • Platební brána pro ČSOB
 • Platební brána pro GP webpay nyní umí párovat opožděné proběhnutí plateb o označovat objednávky za zaplacené
 • Řazení produktů podle dostupnosti – produkty skladem, popř. s nižší dobou dodání budou zobrazeny na prvních místech
 • Global Site Tag (gtag.js) – nová podoba Google Analytics pomáhá sledovat chování vašich zákazníků pro kampaně v Google AdWords
 • Sklik – u modulu sklik nově podporujeme dynamický retargeting včetně zobrazení produktů z navštívené kategorie
 • Modul reporty, který se hledá produkty s nesprávně či nedostatečně vyplněnými informacemi, nově umí najít i produkty bez vyplněných EAN kódů
 • Modul, který umožní řazení produktů podle výše slevy (procentní rozdíl prodejní a původní ceny)

Pokud budete mít o nějaký z nich zájem, neváhejte se nám ozvat.

Administrace

Hodně času jsme opět věnovali tomu, aby pro vás byla správa e-shopu jednodušší a aby co nejlépe splňovala vaše potřeby. Nejvíce změn se tedy týká administrace:

 • Fulltextové hledání v odeslaných e-mailech objednávek (je-li fulltext k dispozici)
 • Vylepšené statistiky objednávek (hodnota objednávek bez dopravy a platby, filtr podle skupin stavů objednávek)
 • Tabulkové shrnutí objednávky lze zaslat i při změně stavu pomocí řetězce %objednavka%
 • Pohoda export objednávek s podporou výdejních míst Uloženka, Zásilkovna a DPDCZ pro BHIT agendu Doprava
 • Administrace objednávky – možnost zpětné editace ceny platební metody (např. dobírka)
 • Administrace produktů: hromadná akce pro úpravu priorit + řazení a filtrování
 • Možnost zobrazit detail produktu i pro neaktivní produkty
 • Pro rychlejší přechod do frontendu byly přidány odkazy na detail produktu ve výpisech produktů
 • Filtrování objednávek podle e-mailu a tel. čísla zákazníka
 • Vytváření kopií slevových kupónů
 • Možnost editace všech parametrů varianty v rychlé editaci variant
 • Možnost editace jména a jazyka odběratele newsletteru
 • Nahraditelné řetězce kontaktních údajů lze použít v textech bannerů (např. %phone_link%)
 • Možnost nastavení automatického prefixu objednávek podle data (např. roku)
 • Možnost otáčení produktových fotografií
 • Odpověď e-mailem na recenzi produktu zákazníka
 • Možnost skrýt stránky z vyhledávání a mapy webu
 • Heureka Ověřeno – možnost automaticky zaslat e-mail se zpětnou vazbou před obdržením heureka dotazníku
 • Možnost skrýt výpis parametru produktu na e-shopu
 • U košíků a objednávek bude zobrazeno z jaké adresy zákazník přišel (např. adresa zbožového vyhledávače)
 • U košíků a objednávek nově zobrazujeme čas vložení produktů do košíku
 • Telefonní čísla nově ukládáme ve standardizované podobě včetně předvolby. To pomáhá např. při napojení na SMS notifikace atp.

Samostatnou kapitolu úprav administrace tvoří varianty produktů:

 • Evidence nákupních cen pro produkty a varianty
 • Evidence původních (doporučených) cen pro varianty produktu
 • Možnost přiřadit více obrázků k jedné variantě a jejich automatické zobrazení/skrytí podle vybrané varianty
 • Odebráno nastavení DPH u variant, nastavení DPH u varianty vychází z nastavení produktu
 • Možnost řazení variant v administraci podle parametrů a podle kódu

Uživatelský komfort

Z úprav, které nejvíce ocení zákazníci e-shopů, bychom chtěli vypíchnout následující:

 • Optimalizace načítání obrázků bannerů typu B (carousel) pro mobilní zařízení
 • Vyhledávání fráze obsahující název výrobce omezí nalezené výsledky na produkty daného výrobce
 • Našeptávač pro výběr poboček výdejních míst
 • Uloženka – přidán kód pobočky,  info o umístění, informace o vybrané pobočce jsou pak zobrazeny dynamicky ve 2. kroku košíku
 • Zásilkovna – přidána mapa pobočky a odkaz na detail pobočky
 • Do našeptávače jsme dodali kolečko indikující načítání výsledků
 • Nezvolitelné kombinace doprav a plateb v košíku jsou zašedlé
 • Telefon nemusí být povinný pro vybrané způsoby dopravy
 • Kombinace doprav a plateb v košíku, které nejdou zvolit současně, jsou nyní zašedlé

Zbožové srovnávače a marketing

 • Feed pro Google nákupy umožňuje nyní vyplnit cenu dopravy, cenu v akci a podporuje více obrázků produktu
 • Pro Zboží a Heureku můžete nastavit vlastní názvy pro parametry. Správně nastavené názvy umožní zákazníkům filtrovat vaše zboží přímo ve srovnávači.
 • Pro Mergado jsme připravili statistický (nákladový) XML feed. Ten vám pomůže s přesnějším měřením nákladů vaší kampaně. Nejprve je ale nutné doplnit nákupní ceny k produktům.
 • A Sklik dynamický retargeting jsme doplnili o podporou pro kategorie

Věříme, že změny v nové verzi oceníte. Nová verze je již dostupná na našem Demu, kde si ji můžete vyzkoušet. Pokud budete mít jakékoli dotazy, určitě se nám ozvěte.

Shopio v nové verzi 2.3

V minulém roce jsme průběžně nasazovali menší upgrady, které řešily převážně drobné úpravy a opravy poslední verze. Větší změny jsme si nechávali až na hlavní verzi, se kterou přicházíme nyní. Co vás tedy v nové verzi čeká?

Administrace

Na změnu administrace v minulé verzi jsme měli velmi pozitivní reakce. V aktuální verzi jsme  reagovali na připomínky a další nápady na zlepšení, které měli naši klienti.

V administraci si tedy můžete nově filtrovat objednávky podle skupin stavů (v řešení, uzavřené, stornované) i nastavit si zobrazování objednávky jen za určité časové období. U produktů jsme doplnili možnosti filtrovat podle doprav zdarma, podle toho, zda má produkt varianty a jestli jde produkt vložit do košíku nebo ne. Produkty si v můžete také řadit podle výše slevy.

Při změně stavu objednávky je možné měnit znění automatického e-mailu před jeho odesláním. To některým z vás v poslední verzi chybělo.

Další úpravy administrace jen bodově:

 • Zobrazení informace o zaplacení na faktuře
 • Datum změny u stránek
 • Zobrazení titulku fotografie při nastavení obrázků u variant
 • Náhled obrázku při editaci (například u bannerů)
 • Okamžitá aktualizace ceny v cizích měnách při změně ceny v CZK
 • Možnost ovlivnit pořadí výrobců pomocí priority
 • Vlastní pořadí stavů objednávek

Uživatelský komfort

Z úprav, které nejvíce ocení zákazníci e-shopů bychom chtěli vypíchnout následující.

Parametrické filtrování vyhledává dostupnost skladem pro konkrétní varianty. Umožnili jsme filtrování podle číselných hodnotových parametrů (například hmotnost nebo rozměry). Zároveň jsme vylepšili používání posuvníků na mobilních telefonech. U fulltextového vyhledávání pak vyřešili i vyhledávání bez diakritiky.

A hlídací pes nyní dokáže hlídat i konkrétní varianty produktu.

EET

Na začátku roku jsme museli řešit starosti, které nám připravilo EET pro elektronické platby. Z různých řešení, která naši klienti potřebovali, jsme vybrali následující dvě a udělali z nich moduly. Pro ty, kteří mají automatické upgrady tak odpadne nutnost platit za ně jako za zákaznické úpravy:

 • Modul EET – automatická elektronická evidence tržeb pro vybrané platební metody
 • ThePay podpora EET i pro plátce DPH – zasílání na e-mail zákazníka
 • Rozšíření heureka feedu o element <VAT> pro EET v Heureka Košíku

Integrace s Heuréka a Zboží.cz

Pro e-shopy, které mají slovenskou jazykovou mutaci a EURa máme připraven modul Heureka Košík SK. V české verzi Heuréka košíku zobrazujeme interní ID heuréka objednávky a do Zboží.cz posíláme příznak pro osobní odběr zdarma. Do Zboží.cz se pak velmi jednoduše můžete registrace přes klientskou zónu. Pro Heureku je možné si jednoduše nechat zobrazit postranní widget pro certifikát Ověřeno zákazníky.

Další úpravy

 • Aktualizovali jsme Facebook moduly pro API 2.9 vč. vylepšení měření z Facebooku – Facebook Pixel (Dynamic Ads) Product Audiences 2.9, kde jsme dodali podporu událostí ViewCategory a Searchresults.
 • Dodělali jsme rozšířená mikrodata pro drobečkovou navigaci.
 • Vylepšili jsme modul pro napojení na Pohodu – export objednávek má párování na dopravu a platbu + standardní formy úhrad.
 • Kontrolujeme ceny a dostupnost zboží před odesláním košíku. Díky tomu již nejde nakoupit žádný neaktivní produkt, i když ho už měl zákazník v košíku.
 • Pokud smažete registrovaného zákazníka, odhlásí se i z newsletteru. Doposud to byly nezávislé údaje.
 • Zjednodušili jsme konfiguraci e-shopu: dodělali proměnnou pro automatický podpis v e-mailech, umožnili jednoduché nastavení zaokrouhlování cen v CZK s DPH a bez DPH, ověření domény pomocí meta tagu pro Seznam (webmaster) reporter a odebrali návaznost zobrazovaní DPH na to, zda jste nebo nejste plátce DPH.

Provedli jsme také ohromné množství dalších úprav, zejména na pozadí aplikace. Nové Shopio je tedy zas o kus rychlejší, bezpečnější a vývoj nových úprav zabere méně času. Na aktuální verzi Shopia se můžete podívat na našem demu.

Postřehy ze školení Strategický webdesign

Na školení Strategický webdesign, které pořádají Honzové Řezáč a Kvasnička, jsem šel tak trochu ze zvědavosti. Přestože je cíleno hlavně na lidi, kteří webové stránky poptávají, četl jsem na něj výborné reference i od lidí z druhé strany. Chtěl jsem tedy zjistit, kolik si ze školení odnese “zkušený webař” jako jsem já. Nebudu vás napínat, odnesl jsem si toho mnoho:

 • Hromadu inspirace a nápadů.
 • Materiály, které nám pomohou vylepšit procesy jakými řídíme naše projekty.
 • Tipy na užitečné nástroje a služby.
 • Tipy a postřehy z velkých a složitých projektů.
 • A taky milou pozornost – láhev vína za aktivitu :)

Celé školení má poměrně vražedné tempo. Honzové se střídají, mají proto vždy dost energie na to, aby účastníkům školení předali co nejvíce informací v poměrně krátkém čase. Přestávky jsou tak akorát, aby se člověk mohl občerstvit, odskočit si a zas znovu nasával zkušenostmi vydřené know-how. Poznámek a materiálů mám na několik dní zpracovávání. I kdyby bylo školení dvoudenní, nestěžoval bych si na nedostatek informací. Tenhle formát, včetně večerního piva, kde se diskutovalo o věcech, které se do školení nevešly, mi ale vyhovoval více.

Honzové se současným modelem školení končí. Mají vypsané poslední dva termíny, které se rychle plní. Pokud tedy chcete zažít za relativně málo peněz hodně muziky, rozhodně jejich školení doporučuju. Ať už jste webový profesionál nebo si webové profesionály chcete najmout. Určitě nebudete zklamáni.

Postřehy z UXZ2 konference – leden 2017

Minulá UXZ konference mě minula (resp. já jsem ji minul). Viděl jsem ale pár přednášek v záznamu a říkal jsem si, že by bylo fajn to zažít ji živo. A bylo…

Honza Hlaváč, kterému nikdo neřekne jinak než Ošklivý sup, na konferenci pozval výborné přednášející. Z každého z nich bylo cítit neskutečné nadšení pro to, co dělá. A to přesně od konferencí chci. Konference pro mě nejsou akcemi, kde bych získával nějaké zázračné know-how. Jsou pro mě hlavně o inspiraci a dobití pozitivní energií. Tak jsem se nechal dobít.

Ošklivý sup – Informační architektura, taky se jí bojíte?

Sup ukázal jak se vypořádat se strachy informační architektury. Hned na začátku se ukázalo, že pojem “informační architektura” chápe každý trochu jinak. Někdo jako strukturu stránek webu, jiný jako strukturu informací v rámci nějakého systému. Sup ji chápe jako proces a podle toho k ní přistupuje.

 • Pro prezentaci a uchování vztahů mezi cíli, nástroji a způsoby řešení používá konceptuální diagramy. Někdy megasložité, ale díky nim je schopen pochopit všechny vazby. Takový diagram se mimo jiné velmi hodí, když se nereagující klient probere po půl roce a chce to zase začít řešit.
 • Framework See Think Do Care je dobré použít i pro návrh IA. Každá fáze má jiné cíle a tedy i jiné nástroje a řešení.

Marek Kulkovský – Design sprint pro jednotlivce a menší projekty

S Markem jsem se seznámil ještě před oficiálním zahájením konference a dostal od něj úkol vyzkoušet si pár rychlých metod z Design sprintu: Crazy Eight a Storyboard. Bylo to super, bavilo mě to, ale trochu mi utekla část Markovy přednášky. Pokud se nepletu, tak v zásadě šlo o to, jak si z Design sprintu vybrat jednotlivé metody a ty použít klidně osamoceně. A pak taky o to, jak se na nás valí virtuální realita.

Lukáš Třešňák – Guerrila research – mýty, tipy a triky

U Lukáše bylo vidět, že už někdy přednášel. Pěkně s lehkostí a s vtipem prošel přednosti a slabiny Guerrila research. Sice nic extra objevného, ale moc pěkně shrnul své zkušenosti z praxe:

 • Guerrila research je vhodný na malé věci, kde není potřeba kontext.
 • Výzkum je perfektní sluha, ale hrozný pán. Nepřeceňujte výsledky z výzkumu, zejména ne z guerilly.
 • Pozor, Guerilla research není kvantitativní výzkum.
 • Velmi “partyzánsky” pak působil tip tajně si při testování nahrávat respondenty. Správný partyzán zkrátka nehledí na etiku a jde po výsledku.

Zdeněk Cendra – Existuje něco jako UX uvnitř firmy mezi ní a zaměstnanci?

Zdeněk je jako z jiného světa. Jeho rychlost je neskutečná. Nečeká na nic. Nečeká až mu Adam Fendrych položí otázku, vybere si ji sám. Nečeká až se lidi nadechnou, chrlí na ně záplavu informací o tom jak fungují jeho firmy, jakými se řídí zásadami a na co naopak kašle. Nevím, jestli je takhle nastaven od přírody, nebo za to může těch 100 dní dovolené ročně, kterou si naordinoval. Každopádně mu ten zápal závidím. Co řekl a co jsem si zapsal:

 • Schůzky dělá buď před devátou ráno a po čtvrté odpoledne. Pěkně se tím odfiltrují ti, kteří o schůzku skutečně nemají zájem.
 • Schůzky dělá ve stoje. Jsou výrazně efektivnější.
 • Když má šéf 100 dní dovolený, naučí to jeho firmu samostatnosti. A jemu do dá dost energie na to, aby ji posouval dál.
 • Pro zákaznickou podporu významných klientů používá Slack.
 • Klient first – jednoduché pravidlo, které usnadňuje všechna firemní rozhodnutí.

Jan Kubec – Co vás čeká, když půjdete pracovat do Anglie?

Nejvíc nejnadšenější mi přišel právě Honza. Do Londýna se vydal se svou ženou, aby si vyzkoušeli žití mimo jejich sociální bublinu. Nebylo to jednoduché, ale uspěl a o svoje zkušenosti se nebojí podělit. Pokud se kdokoli z vás chystá pracovat v Anglii, určitě se s ním spojte. Mimochodem, na Lupě s ním o pár dní později vyšel zajímavý rozhovor.

Michal Nosek – Jak výzkumníci v Seznamu pomáhají navrhovat a ověřovat obsah televizního pořadu

Jak v Seznamu testují nové koncepty pořadů pro Stream.cz? Zajímavě. Ale naráží na některé problémy, které jsou v případě webů a aplikací lépe řešitené.

 • U televizních pořadů se špatně dělají prototypy.
 • Můžete testovat konkrétní prvky jako je moderátor, náměty apod., ale o úspěchu bude stejně rozhodovat finální obsah.

Kristy Marcinová – Jak vytvořit vlastní Pattern Library a proč vám budou užitečné

O své zkušenosti s tvorbou pattern library v Intercomu se podělila Kristy Marcinová. Trochu škodolibě mě potěšilo, že i v dobře rozjetém projektu jako je Intercom řeší takové nesmyslnosti jako jsou “Fifty Shades of Blue”. A dobře udělaná pattern library vám pomůže, aby nic podobnéno nevznikalo. A k čemu ještě vám pomůže?

 • Při vytváření pattern library detailně poznáte celý produkt.
 • Pattern library je výborná také pro nové vývojáře.
 • Nezapomínejte, že v jednoduchosti je síla – důležité je, aby tam šly jednotlivé prvky najít – ne, aby byly dokonale rozškatulkované a uklizené.

Martin Halík – Animace jako interakce

Jak dělat animace webu tak, aby nikoho neotravovaly, ale aby naopak zlepšovaly UX, moc pěkně popsal Martin Halík.

 • Animace přenáší pozornost na jiné prvky – mohou tím pádem i zvyšovat konverzní poměr.
 • Je třeba měřit zátěž browseru. Animace vždycky web zpomalují vždycky, je třeba to udělat tak, aby si toho uživatelé nevšimli.
 • Dobrá animace dokáže v uživateli potlačit pocit čekání. I když v reálu čeká déle než bez ní.
 • Běžné animace jsou velmi rychlé (150-200ms).

Zkrátka, bylo to celé moc povedené a těším se na pokračování, které nás čeká už v červnu.